world of warcraft patch 3.2.2

Fixed an issue players were having when attempting to enter a Battleground canon imagerunner 1670f user manual while dead or in combat when already in a Battleground.
Ta byla upravena pro 80levelov souboj.
Na webu se pak objevil i nov patch pro MMO World of Warcraft.
Fixed the performance of certain spells that have transparent components.Co vechno mají pinést?Patch pro Left 4 Dead pináí zmnu hlavn v HUDu, kdy hrajete za zombíka.Jména nebo informace ohledn novch achievment zatím nejsou známá, a tak se uká, e pjde pravdpodobn hlavn o pípravu na dlouho oekávan DLC Crash Course.Pro blií popis novinek a staení patche, navtivte oficiální stránky zde.General * Fixed an issue players were having with the 'Escape' key causing the Battleground queue window to close.Fixed the Wintergrasp zone map so it now correctly shows the status of all keep walls.Get a head start with Addon Packs.Hotfix patch for World of Warcraft patch.2.2 fixing some specific issues with the release from the last patch.Místo pvodních 50, se vám zobrazí nov.Fixed an issue that prevented an item from being socketable after it is first obtained.Dalí nové patche - tentokrát si mete pes Xbox live stáhnout patch pro konzolovou verzi Left 4 Dead.
Také nové achievmenty a také monost znova navtívit doup Onyxie.
Zdroj: m.
Ve he vám také nov patch udlá pkn nepoádek v achievmentech.3.2.2 patch by ml obsahovat nové hráské schopnosti, nové pedmty, zvíata a mounty.Patch pro World of Warcraft toho pináí opravdu mnoho.Ten moná vyjde jet dnes v rámci Game with Fame, o kterém jsme informovali u zde.Fixed a crash Mac clients were experiencing with ATI driver.Objevil se tu asova, kter odpoítává dobu do dalího pouití speciálního útoku.Bagnon, bags Inventory, world Quest Tracker, map Minimap.